Fogyatékkal élők vizsgáztatása

A Vizsgaközpont irányadónak tekinti a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről szóló 29/2002 (V.17.) OM rendeletet, melynek melléklete meghatározza a fogyatékosság megállapításának feltételeit is.

Eszerint szakvélemény kiadására az alábbiak jogosultak:
„a.) amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel tanulmányi és érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a fogyatékosság típusa szerint illetékes Országos Látás-, Hallás-, Mozgás-, Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,

b.) amennyiben a fogyatékosság később keletkezett,

  • hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakfőorvosa,
  • látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakfőorvosa,
  • mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinikák, kórházak, szakrendelők szakfőorvosa,
  • beszéd- és más fogyatékos hallgatók esetében igazságügyi szakértő”.

A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egy időben benyújthatja a fenti szakvéleményt, kérve a fogyatékosságát figyelembe vevő vizsgáztatást. Utólag benyújtott kérelmet a Vizsgaközpont nem tud figyelembe venni.

A Vizsgaközpont a fogyatékkal élő személy számára a fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremt, a lehetőségeket figyelembe véve:

diszlexiás vizsgázók esetében az „Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban kutatócsoport” által a nyelvvizsga központok számára 2008 júniusában megküldött levelet tekinti a vizsgaközpont mérvadónak. Az ott javasoltaknak az írásbeli vizsgán többletidő adásával, esetenként – amennyiben erre lehetőség nyílik – számítógépes szövegszerkesztő, helyesírási ellenőrzési szoftver használata biztosításával tesz eleget. A hivatkozott „Ajánlások nyelvvizsgaközpontok számára diszlexiás vizsgázók méltányos elbírálásával kapcsolatban” fontosnak tartja, hogy a hallott szövegértési feladatokat a vizsgázó a szöveg meghallgatása előtt elolvashassa. A szóbeli vizsgán többletidő biztosításával és a szokottnál is nagyobb türelemmel élünk.

mozgáskorlátozottak számára a vizsgaközpont és a vizsgahelyek gondoskodnak az épületbe való akadálymentes bejutásról.

hallásban korlátozottak vizsgáztatása a hallott szöveg értése vizsgarészben egyénileg történhet, esetenként a hallott szöveg egyéni ütemben történő bemutatásával.

Gyengén látó vizsgázóink számára az írásbeli feladatokat 14-es, illetve szükség esetén 16-os betűmérettel nyomtatjuk, hogy ezzel is segítsük írásbeli vizsgájuk eredményességét.

A vizsgaközpont ezzel a fogyatékkal élő személyek számára fogyatékosságuknak megfelelő vizsgakörülményeket teremt, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében (137/2008. (V. 16.) Kr. 8. § (2) f).