Vizsgaeredmények felülvizsgálata

Vizsgaközpontunk a vizsgaeredmények felülvizsgálata iránti kérelmekkel kapcsolatban mindenben a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben módosított 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4 § (3) alapján jár el.

A vizsgázók az eredmények közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhetnek a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A Felülvizsgálati kérelem c. kitöltött formanyomtatványt eljuttathatják Vizsgaközpontunkba személyesen (1106 Budapest, Fehér út 1. B lépcsőház 5. emelet), e-mailben, illetve postán (1583 Bp. Pf. 60).

Kérelem letölthető itt!

Amennyiben a felülvizsgálati kérelem tárgya a vizsgadolgozat újraértékelése, a kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a vizsgázó csatolja a 6.000 Ft eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. (bankszámlaszám: Budapest Bank 10102086-08253300-01005003, KIT Tudásközpont Zrt. A megjegyzés rovatban feltüntetendő: a vizsgázó neve, KITEX felülvizsgálat.)

A postai feladás mindenkori határideje, ami az eredmény közlésétől számított legfeljebb tizenöt nap, a kitöltendő űrlapon is fel van tüntetve. A gördülékenyebb ügyintézés miatt kérjük, hogy a postai feladás esetén egyidejűleg e-mailben is juttassák el vizsgaközpontunkhoz a kérelmet és a felülvizsgálati díj befizetési bizonylatát.
A beérkezett kérelmeket a Vizsgaközpont vezetője a fővizsgáztatók és egy szakmai grémium véleményére alapozva megvizsgálja. Jogos és megalapozott felülvizsgálati kérelmek esetén a Vizsgaközpont a döntését módosítja. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatos döntését tizenöt napon belül hozza meg és erről a vizsgázót határozat formájában értesíti.