Beszédértés

Mielőtt elkezdi a felkészülést, először a kiválasztott KITEX nyelvvizsga követelményeit, feladattípusait, vizsgatémáit és értékelési skáláit ismerje meg, miután letöltötte a megfelelő tájékoztatónkat innen: B1 alapfok,  B2 középfok,  C1 felsőfok

Tanácsok a felkészüléshez
Nagyon fontos, hogy nyelvtanulásod során rendszeresen hallgasson hangfelvételeket. Célszerű olyan tankönyvet választaniaa, amelyhez hanganyag is tartozik és szisztematikusan fejleszti a beszédértést. Tanácsos a hanganyagot otthon is rendszeresen hallgatnia.

Középfokon már ajánlott a tanuláson kívül is hallgatni eredeti szövegeket az adott célnyelven (tévé, rádió, internet). Ne az legyen a célja, hogy minden szót megértsen, mert ez elveheti a kedvét. Próbálja meg a lényeget (tehát azt, hogy nagyjából miről szól a szöveg) megérteni!

A nyelvtanulás folyamán célszerű olyan szövegek hallgatása, melyek írott változatban is a rendelkezésünkre állnak. Így megvizsgálhatja azt, hogy adott részek miért okoztak nehézséget, és a hiányosságait könnyebben felmérheti és pótolhatja.

Jó, ha spontán beszélt nyelvvel is találkozik, hiszen annak is meg vannak a maga jellegzetességei, melyeket meg kell szokni. Ilyenek: gyorsaság, egyszerűbb nyelvtan, esetleges hibák, dadogás, befejezetlen vagy újrakezdett mondatok, akadozás, egymás szavába vágás stb.

A beszédértés készségének fejlesztésénél fontos, hogy a nyelvórákon kizárólag az adott idegen nyelven beszélgessenek.

Érdemes vizsgafeladatsort megoldani olyan időtartammal, szünetekkel, ahogyan az a vizsgán megengedett.

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Olvassa el többször figyelmesen a feladat utasításait, hiszen sokszor már onnan lehet információt kapni a szövegről!

A kérdések és az állítások elolvasásával már nagyjából körvonalazható, hogy miről szól a szöveg. Segítséget nyújthat a kulcsszavak aláhúzása, így a szöveghallgatás közben jobban fog emlékezni rá, hogy mire figyeljen.

Figyelje meg a példát, az pontosan megmutatja, mit és hogyan kell csinálnia!

A kérdéseket mindig abban a sorrendben adja meg a feladat, amilyen sorrendben a szövegben elhangzanak a válaszok.

Ne aggódjon, ha nem ért meg mindent a szövegben, csak a feladatra koncentráljon! A feladatmegoldáshoz általában nem kell minden szót pontosan megértenie. Ha egy-egy szót vagy szövegrészt nem ért, próbálja a jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni!

Ha úgy érzi, hogy végképp nem tudja a helyes választ, akkor tippeljen! Törekedjen arra, hogy ne hagyjon egyetlen kérdést sem megválaszolatlanul!

A feladat megoldásakor a feladatlapon célszerű dolgozni. Ide bármit írhat, jegyzetelhet, javíthat bármilyen íróeszközzel.

Minden feladat után két perce van, hogy a megoldásait átvezesse a megoldólapra. Ezt figyelmesen és a megadott módon tegye, mert itt már nem fogadhatóak el javítások!

1. feladat: Igaz/hamis állítások
Az állítások elolvasásakor próbálja meg kitalálni, mely információk lehetnek hamisak (pl. számok, időpontok, helyek, melléknevek, határozószók, stb.)!

Az állítás hamis, ha bármely része helytelen. Figyeljen a részletekre, sokszor egy-egy kis részleten múlik, hogy egy állítás helytálló vagy sem. A hamis állítások sokszor megtévesztőek lehetnek, mert hasonlóan hangzanak ahhoz, amit hallani lehet. Az igaz mondatok viszont sokszor átfogalmazva tartalmazzák az elhangzottakat, ezért nem biztos, hogy ugyanazokat a szavakat fogja hallani!

2. feladat: Feleletválasztás
Előre olvassa el a lehetséges válaszokat, hogy tudja, mire kell figyelnie és próbálja megtippelni, melyik lehet a jó válasz! Vigyázzon, a rossz válaszok sokszor megtévesztőek lehetnek, mert hasonlíthatnak a hallottakhoz, esetleg ugyanazokat a szavakatat is hallhatja. A helyes válasz sokszor más megfogalmazással szerepel a feladatban.

Csak egyetlen helyes válasz van mindig. Soha ne jelöljön meg egynél több választ, mert hiába helyes az egyik közülük, nem fog érte pontot kapni!

3. feladat: Rövid választ igénylő kérdések
Itt elég egy-két szóval válaszolnia, viszont törekedjen arra, hogy a kért információt tartalmazza a válasza!

Törekedjen rá, hogy tényleg azt írja le, amivel a kérdésre válaszol! Ha olyat is leír, ami a szöveg alapján igaz, de nem illik oda, az pontveszteséggel jár.

Itt nem a nyelvtan, vagy a helyesírás a lényeg. A lényeg, hogy látszódjon, megértette-e a szöveget. Ebben a feladatban a nyelvtani vagy helyesírási hibáért csak akkor vonható le pont, ha a válasz nem érthető, vagy a hibás írás más szót eredményezett.