Beszédkészség

Mielőtt elkezdi a felkészülést, először a kiválasztott KITEX nyelvvizsga követelményeit, feladattípusait, vizsgatémáit és értékelési skáláit ismerje meg, miután letöltötte a megfelelő tájékoztatónkat innen: B1 alapfok,  B2 középfok,  C1 felsőfok

Tanácsok a felkészüléshez
A nyelvtanulás során nagyon fontos, hogy az adott idegen nyelven történő szóbeli kommunikációt is gyakoroljuk. Törekedni kell arra, hogy a nyelvhelyességet fejlesztő és a spontán, folyékony beszédet fejlesztő feladatok ugyanolyan hangsúlyt kapjanak a tanulás során.

A beszédkészség fejlesztésére legalkalmasabb a pár- és a csoportmunka, hiszen így tudunk valójában beszédet gyakorolni az adott nyelven. A szakmai szituációkra szerepjátékokkal érdemes készülni. Célszerű előbb kiszámítható, majd kiszámíthatatlan elemeket tartalmazó szituációkat eljátszani

Az általános és a szakmai témakörökben jó módszer az önálló témakifejtés, ha egy adott témáról megpróbálsz előre meghatározott ideig (pl. 3 percig) önállóan, folyékonyan beszélni. Segítséget nyújthatnak azok a kiadványok, melyek egy adott témát több kérdésre lebontanak, és ezekre mintaválaszokat közölnek. Így láthatja azt is, mi mindent lehet egy adott témáról kérdezni és elmondani.

A felkészüléshez ajánlott témakörök alapján ellenőrizze, hol vannak hiányosságai, amelyeket a sikeres nyelvvizsga érdekében pótolnia kell. A szakma ismerete bizonyos kulturális háttérismeretet is magában foglal.

A szavak kiejtése önálló tanuláskor problémát jelenthet. A helyes kiejtés elsajátításához fontos, a megfelelő hanganyag használata. Ha ez nem áll rendelkezésedre, használja a szavak szótárban látható fonetikus leírását, vagy kérjen rendszeresen segítséget a tanárától.

Tanulmányozza át a KITEX Szóbeli értékelő skáláját (ebben a kiadványban illetve a www.kitex.hu honlapon is megtalálható). Ebből megtudhatja, mi mindenre kell figyelnie, amikor megold egy-egy szóbeli feladatot. Törekedjen arra, hogy munkái megfeleljenek legalább a 3-as sáv követelményeinek – ezek a B2-es szint, azaz a középfok minimum követelményei.

Alaposan tanulmányozza át egy mintafeladatsort is! Ebből pontosan megtudhatja, hogyan zajlik a vizsga, milyen jellegű instrukciók várhatóak, milyen feladatra mennyi idő jut, stb.

Tanácsok a vizsgafeladatok megoldásához
Minden feladat esetében nagyon fontos, hogy valóban azt mondja, amit a feladat kér, arra a kérdésre próbáljon válaszolni, amit kérdeznek. Amennyiben eltereli a szót, és egész másról beszél, az pontveszteséggel jár.

A szakmai feladatokban mindig törekedjen a szakszavak használatára! Ha egy dologra vagy fogalomra tudja a szaknyelvi és a köznyelvi kifejezést is, mindig a szakmai szót használja, hiszen a vizsga alatt a szakszókincsét is értékelik a vizsgáztatók. Ha nem jut eszébe egy adott szó, ne blokkoljon le, hanem próbáljon meg körülírni!

A feladatok ideje meghatározott, mindenki számára azonos idő jut. A vizsga során fontos, hogy minél többet mutasson meg a rendelkezésedre álló idő alatt a nyelvtudásodból. A vizsgáztató reakcióiból nem fogja megtudni, hogy éppen milyen eredményességgel felel. Türelmes lesz, de a legtöbb, amit megtehet, az, hogy elismétli a kérdését, amennyiben első alkalommal nem értette. Egyéb segítséget nem nyújthat.

1. feladat: Irányított beszélgetés
Ebben a feladatban kérdésekre kell válaszolnia általános témakörökben. Igyekezzen ezekre a kérdésekre hosszabban, több mondatban válaszolni, ahol lehet, válaszait megindokolni! Rövid, egy-két szavas vagy egymondatos válaszok esetén nem kaphat magas pontszámot. Ha nem érti a kérdést, kérésére a vizsgáztató egyszer elismételheti azt, ennél többet azonban nem segíthet. Ha mégsem sikerül egy kérdésre választ adnia, vagy hosszasan kifejtenie a válaszát, ne veszítse el az önbizalmát, hiszen a nyelvvizsgán egy kérdés, még nem a világ! Több kérdés megválaszolásával bizonyíthatja a tudását.

2. feladat: Szituációs párbeszéd
Egy szituációt kell eljátszania a vizsgáztatóval a feladat során. Vizsgázóként a szakember szerepét kapja, a vizsgáztató pedig vagy egy ügyfél, vagy egy másik szakember lesz. Gondosan olvassa el a szituációt, akár többször is! Ehhez egy perc áll a rendelkezésére.

Ne csak arra figyeljen, miről kell beszélnie, hanem arra is, hogy pontosan mit kell tennie: tanácsot adni, javasolni, meggyőzni, rábeszélni, érdeklődni, stb. A szituáció eljátszása során haladjon végig sorban a pontokon, lehetőleg mindegyiken. Ne lepődjön meg, ha a vizsgáztató a szituációs párbeszéd befejezése előtt leállítja. Ne próbáljon meg egy vagy két pont nagyon alapos tárgyalásával kitölteni az időt, ha úgy érzi, a többi nem menne megfelelően! Emellett ne is lépjen tovább a következő pontra, amíg az előzőnek nem lett logikus, életszerű vége!

3. feladat: Leíró szövegalkotás
Egy ön által húzott képről kell beszélnie, az azzal kapcsolatos gondolatait elmondania. Itt fontos, hogy hosszasan, önállóan beszéljen. A vizsgáztató akkor szólal meg, ha önnek már nincsen magadtól több mondanivalója. A feladat során legfeljebb öt kérdést tehet fel. Törekedjen arra, hogy az 5-6 percet töltse ki úgy, hogy a vizsgáztatónak ne kelljen átvennie a szó, bizonyítsa be neki a tudását!

Figyeljen a kép címére, így megtudja, mi a kép fókusza, azaz a feladat fő témája! Mindig a képről való beszéddel kezdje a feleleted! Mondja el, mit lát a képen: hol, kik, milyen környezetben mit csinálnak. Ami nem egyértelmű vagy nem látszik, arról lehet találgatni. Beszélhet arról is, vajon mi történt a fénykép készítése előtt, és mi fog történni ezután.